2019. május 25., szombat,  Orbán
 
 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára
A A A

Cím: 5650 Mezőberény, Fő út 4.
Tel: (66) 515-558
Fax: (66) 515-560
E-mail: konyvtar@mezobereny.hu

 
   
 

Helyismereti adatbázis keresőfelülete

Helyismereti adatbázis kereső
Keresési kifejezés:
csak pontos egyezéseket
mutassa a képeket
Adatlapok:
Alkotás
Esemény
Sajtó
Személy
Szervezet
Tanulmány
Települési Értéktár
Testületi ülés jegyzőkönyv
Keresés minden mezőben

Keresés ezekben:
esemény
helyszín
Cikk szerzője
Megjelenés helye
Megjelenés ideje
ALKOTÁSOK - alkotó
Elhalálozás helye
Elhalálozás időpontja
KRONOLÓGIA - időpont
Név, névváltozatok
SAJTÓ - Cikk címe
SZERVEZETEK - név(-változatok)
Születési hely
Születési idő
TA - cím
TA - megjelenés ideje
TA - szerző
TA - szövegtörzs
TA - tartalmazó könyv vagy periodika
TÉ - Értéktár megnevezése amelyben a nemzeti érték fel lett véve
TÉ - Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
TÉ - Javaslatot benyújtó
TÉ - Nemzeti érték fellelhetőségének helye
TÉ - Nemzeti érték megnevezése
TÉ - Nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása
TÉ - Szakterületenkénti besorolása
TÜ - Jegyzőkönyv - Az ülés helye
TÜ - Jegyzőkönyv - Bejelentések
TÜ - Jegyzőkönyv - Egyéb
TÜ - Jegyzőkönyv - Jelen vannak
TÜ - Jegyzőkönyv - készült
TÜ - Jegyzőkönyv - Köszöntő és napirend elfogadása
TÜ - Jegyzőkönyv - Napirend
TÜ - Jegyzőkönyv - Napirendi pontok
Találatok száma:
358
22376
Adatlap típusa: Szervezet
Működési terület: nevelés, fejlesztés, német hagyományőrzés
Szervezeti forma: egyházi intézmény
MEGJEGYZÉS: Régóta fáradozunk azon, hogy a Mezőberénybe települt őseink nyelvét és hagyományát az óvodában a legkisebbek nevelésével és oktatásával próbáljuk újjáéleszteni. Ez az alapja a felmenő rendszerű iskolai és gimnáziumi német nemzetiségi oktatásnak városunkban. Lehetőségeinkhez mérten segítséget nyújtunk a német nemzetiségi óvodapedagógusok, tanítók és tanárok képzéséhez. Támogatjuk őket szakmai anyagok beszerzésével, valamint a továbbképzéseken való részvételüket is.
22334
Adatlap típusa: Szervezet
Név(változatok): Mezőberény Értékeiért Polgári Együttműködés Egyesület
Működési terület: kultúra, információ, kommunikáció
Szervezeti forma: egyesület
MEGJEGYZÉS: Elnök: Szvitán Zoltán
Kapcsolattartó: Mertz Judit
Elérhetőségek:
Cím: 5650 Mezőberény, Fő út 6.
A helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása, a nemzeti és európai értékrend – az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása – képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. Célja ezentúl: szakmai és polgári fórumot teremteni a régió fejlesztésével kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseknek és véleményeknek. A nem kormányzati szervek nemzetközi összefogását erősíteni a regionális érdekek, célok elősegítésére. A régió polgárait bevonni a hosszútávú célokat szem előtt tartó tevékenységek megszervezésébe. Nyilvánosságot biztosítani a későbbi regionális célok, kockázatok, tervek véghezvitelére, illetve az esetleges káros tendenciák megjelenítésére a térség polgárai számára. Az Egyesület „falusi turizmus” tevékenységet is végez. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást végezni. Az egyesület kulturális programok szervezését végzi, valamint a térség és a régió kulturális és idegenforgalmi vonzerejének növelése érdekében végez tevékenységet.
22321
Adatlap típusa: Szervezet
Név(változatok): Berényi Biliárd Klub
Működési terület: sport, oktatási
Szervezeti forma: klub
MEGJEGYZÉS: V.: Harmati László
Elérhetőségek:
Cím: 5650 Mezőberény, Vésztői út 15.
Tel.: 20/669-3760
E-mail: harmati56@freemail.hu

Az aktív biliárdsportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése. Bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos bábus biliárd versenyek szervezése, illetve a tagok részvételének ösztönzése, támogatása. A kulturált biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételei megteremtésének elősegítése, támogatása, a bábus biliárd játékvezetők képzésének elősegítése.
22333
Adatlap típusa: Szervezet
Név(változatok): Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete
Működési terület: rehabilitáció, szociális és szakellátás nyújtása, lelki segítség, kiskereskedelem
Szervezeti forma: közhasznú egyesület
MEGJEGYZÉS: V.: Balázsné Nelhübel Henriette
Elérhetőségek:
Cím: 5650 Mezőberény, Petőfi u. 54.
Tel.: 66/421-720, 70/312-4546
E-mail: iroda@mecsesegyesulet.hu

A Mécses Egyesület főként pályázati forrásokból, valamint állami normatív támogatásból tartja fenn magát és a fogyatékkal élőket ellátó szolgáltatásait. Célunk a fogyatékkal élő embereknek közösség alapú szociális szolgáltatásokat biztosítani, olyan kis létszámú otthonokat fenntartani, ahol életkörülményeik a városban élő emberek életkörülményeihez hasonló élet lehetőségét biztosítja részükre. A pályázati források azonban sajnos egyre inkább csökkennek, a civil szervezeteknek pedig egyre nehezebb fenntartani magukat.
Fontos, hogy függetlenedni tudjunk ezektől a forrásoktól, melynek az egyik módja az, ha a körülöttünk élő közösségek, emberek és vállalkozások saját anyagi támogatásukkal járulnak hozzá működésünkhöz.

A Mécses Egyesület nonprofit civil szervezet, mely minden bevételét közérdekű tevékenységre fordítja.

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység; üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység; közvetlen értékesítés; csomagküldő kereskedelem
22313
Adatlap típusa: Szervezet
Név(változatok): Alföld Turista Egyesület Mezőberény
Működési terület: természetjárás, Békés megye természeti és kulturális értékeinek megismertetése - természetjáró rendezvények, túrák, túramozgalmak szervezése, rendezése
Szervezeti forma: egyesület
MEGJEGYZÉS: V.: Földes Péter
Elérhetőségek:
Cím: 5650 Mezőberény, Gyóni Géza u. 37.
Tel.: 20/625-3532
E-mail: alfoldte@gmail.com
Honlap: www.alfoldte.hu

Egyesületünk a természetjárás mellett több, mint harminc éve foglalkozik természetjáró rendezvények szervezésével. Célunkat, - lakóhelyünk és természetesen Békés megye természeti és kulturális értékeit megismertetni - túrák, túramozgalmak rendezésével kívántuk és kívánjuk a jövőben is elérni.

Első eseménynaptárunk egy A/4-es oldalon is elfért, ma 12 oldalas, színes füzet. Ebben (is) szerepelnek az „apróbb” rendezvényeink mellett, az azóta népszerűvé vált túráink, mint a Petőfi Emléktúra, a Két keréken Békésben jelvényszerző kerékpáros körtúra, a millecentenárium tiszteletére kiírt 1100 Év Emlékei Békésben jelvényszerző túramozgalom és a meghirdetése óta több mint hatezer résztvevőt megmozgató KÖRÖS gyalogos teljesítménytúrák. Ez a túránk idén volt harmincéves, ezért egy kicsit a születéséről: Korábbi teljesítménytúránkon szerzett élményeink, valamint az akkor már ismertté vált és rendszeresen 100-150 főt vonzó Petőfi Emléktúra kedvező visszhangja adta az alapötletet Molnár Jenő és Szucharda Gyula számára, hogy előálljanak egy, a Körösök völgyében létrehozandó teljesítménytúra rendezési tervével. Az első hallásra eretneknek tűnő gondolat, mely szerint síkvidéken indítsunk 50 kilométeres gyalogtúrát, támogatókra lelt a szakosztály tagjaiban. Így 1986-ban a sportág történetében először, alföldi teljesítménytúra indult KÖRÖS 50 néven, 32 résztvevővel. A viszonylag alacsony létszámot nem tekintettük sikernek, de kudarcnak sem.

2007 óta nagy sikerrel rendezünk teljesítménytúrát a Mátrában, Patai Mátra néven, 3-6-18-35-50-60 km-es távokon! A korábban csak „házi túraként” meghirdetett Téli Körös 20/30 teljesítménytúránk is kinőtte magát az évek során, s hivatalos, sőt mára közkedvelt teljesítménytúra lett, melyen akár kétszáz fő is képes januárban a havat/sarat dagasztani. A felsorolt rendezvények fenntartásával szeretnénk továbbra is ráirányítani a figyelmet szűkebb hazánk – Mezőberény és a Körösök-vidéke - természeti, történelmi és kulturális értékeire. De nemcsak a részvétel, a háttérmunka is fontos: A Körös-túrákhoz tartozó kb. 110 km-es turistaút, valamint a megyénken áthaladó kb. 140 km-nyi Alföldi Kék turistaút karbantartását is végezzük. 2016-tól a Békés Megyei Természetbarát szövetség munkáját is átvettük.
23637
Adatlap típusa: Szervezet
Név(változatok): Mezőberényi SE
MEGJEGYZÉS: 1982. június 21-én egyesítették erőiket Mezőberény sportegyesületei, a sportért felelős vezetők, szakemberek.
76
Adatlap típusa: Szervezet
Név(változatok): 1. Sz. Általános Iskola Diáksport Egyesülete, DSE
Működési terület: sport
Szervezeti forma: egyesület
257
Adatlap típusa: Szervezet
Név(változatok): 1. Sz. Általános Iskola Szülői Munkaközösségi Egyesülete
Működési terület: oktatás, nevelés, szülői támogatás
Szervezeti forma: egyesület
MEGJEGYZÉS: Adószáma: 18375774-1-04.
22462
Adatlap típusa: Szervezet
Név(változatok): 1. számú Általános Iskola, munkahelyi étterem
Működési terület: kiskereskedelem
Szervezeti forma: vállalkozás
MEGJEGYZÉS: erre a célra kijelölt helyiségben folytatott tevékenység - munkahelyi étterem
77
Adatlap típusa: Szervezet
Név(változatok): 2. Sz. Általános Iskola Diáksport Egyesülete, DSE
Működési terület: sport
Szervezeti forma: egyesület
< >
 
 

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára


Cím:
5650 Mezőberény, Fő út 4.
Tel: (66) 515-558
Fax: (66) 515-560
E-mail: konyvtar@mezobereny.hu
Könyvtárközi kölcsönzés: konyvtar@mezobereny.hu

Új Széchenyi terv Magyarország megújul Közreműködő szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség