2019. május 25., szombat,  Orbán
 
 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára
A A A

Cím: 5650 Mezőberény, Fő út 4.
Tel: (66) 515-558
Fax: (66) 515-560
E-mail: konyvtar@mezobereny.hu

 
   
 

Helyismereti adatbázis keresőfelülete

Helyismereti adatbázis kereső
Keresési kifejezés:
csak pontos egyezéseket
mutassa a képeket
Adatlapok:
Alkotás
Esemény
Sajtó
Személy
Szervezet
Tanulmány
Települési Értéktár
Testületi ülés jegyzőkönyv
Keresés minden mezőben

Keresés ezekben:
esemény
helyszín
Cikk szerzője
Megjelenés helye
Megjelenés ideje
ALKOTÁSOK - alkotó
Elhalálozás helye
Elhalálozás időpontja
KRONOLÓGIA - időpont
Név, névváltozatok
SAJTÓ - Cikk címe
SZERVEZETEK - név(-változatok)
Születési hely
Születési idő
TA - cím
TA - megjelenés ideje
TA - szerző
TA - szövegtörzs
TA - tartalmazó könyv vagy periodika
TÉ - Értéktár megnevezése amelyben a nemzeti érték fel lett véve
TÉ - Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
TÉ - Javaslatot benyújtó
TÉ - Nemzeti érték fellelhetőségének helye
TÉ - Nemzeti érték megnevezése
TÉ - Nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása
TÉ - Szakterületenkénti besorolása
TÜ - Jegyzőkönyv - Az ülés helye
TÜ - Jegyzőkönyv - Bejelentések
TÜ - Jegyzőkönyv - Egyéb
TÜ - Jegyzőkönyv - Jelen vannak
TÜ - Jegyzőkönyv - készült
TÜ - Jegyzőkönyv - Köszöntő és napirend elfogadása
TÜ - Jegyzőkönyv - Napirend
TÜ - Jegyzőkönyv - Napirendi pontok
Találatok száma:
162
5653
Adatlap típusa: Alkotás
Alkotás: Gyomai út 8. sz. alatti lakóház
(épület, lakóépület, helyi védettség alatt álló egyedi érték, épített örökség helyi értékeinek védelme)
MEGJEGYZÉS: A Gyomai út 8. sz. alatti lakóház helyi védettség alatt álló egyedi érték, helyrajzi száma: 1030.
5691
Adatlap típusa: Alkotás
Alkotás: 1848-1849-es forradalom és szabadságharc
Időpont(ok): 2009.03.13.
(emléktábla)
MEGJEGYZÉS: Az OPSKK Művelődési Központja bejáratánál elhelyezett táblán a felirat alatt Békés megye és Mezőberény címerei találhatóak, az emléktábla felirata: A FORRADALOM ÉS A SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE / ÜNNEPI MEGYEGYŰLÉS KERETÉBEN AZ ÉVFORDULÓ / TISZTELETÉRE ELHELYEZTÉK / BÉKÉS MEGYE ÉS MEZŐBERÉNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI / 2009. MÁRCIUS 13. NAPJÁN
851
Adatlap típusa: Alkotás
Alkotás: 1956 emlékére
Időpont(ok): 1989.10.23.
(emlékoszlop, kopjafa)
MEGJEGYZÉS: A kopjafa a városi köztemetőben található, a Magyar Demokrata Fórum helyi szervezete állíttatta. Felirata: 1956 / ÁLDOZATAINAK / EMLÉKÉRE / MEZŐBERÉNY / 1989 OKTÓBER 23; az emlékoszlop hátoldalán FKSzJ felirat (valószínűleg az erdélyi alkotó monogramja lehet).
836
Adatlap típusa: Alkotás
Alkotó(k):
Alkotás: 1956-os emlékmű
Időpont(ok): 1990.xx.xx.
(emlékmű)
MEGJEGYZÉS: Az emlékmű a városi köztemető ravatalozója mellett található, felirata: 1956 / OKTÓBER / 23 / ÁLDOZATOK EMLÉKE ÖRÖKKÉ / MEGMARAD. / BORGULA ANDRÁS H. ALHADNAGY / HARMATI IMRE R. SZAKASZVEZETŐ / KEMÉNY PÁL H. FŐHADNAGY / KOLOZSI ISTVÁN EGYETEMISTA / MAJDÁN GYÖRGY FÖLDMŰVES / TŐKEI FERENC VASÚTI TISZT / E TÁBLA HIRDESSE FORRADALMUNK / TISZTA GYŐZELMÉT.
1318
Adatlap típusa: Alkotás
Alkotás: A háborúban hősi halált halt tűzoltók emlékére
(emléktábla)
MEGJEGYZÉS: Az emléktábla a Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Liget téri épülete falán található, állításának időpontja bizonytalan. Felirata: EMLÉKEZZÜNK / BAJTÁRSAINKRA KIK ÉLETÜKET ADTÁK / A HAZÁÉRT ÉS A TÜZOLTÓSÁGÉRT. / 1914-1918 / BOBÁLY ANDRÁS TÜZOLTÓ. / 1939-1945 / VRBOVSZKI JÁNOS TIZEDES. / HOFFMANN MÁRTON ÖRVEZETÖ. / GÖTZ JÓZSEF ÖRVEZETÖ / EMLÉKETEK ÖRÖKKÉ ÉLNI FOG! / ÁLLITATTÁK BAJTÁRSAITOK A TESTÜLET / FENNÁLLÁSÁNAK 35.-ÉVÉBEN.
101
Adatlap típusa: Alkotás
Alkotás: A közművelődésért
Időpont(ok): 1978.xx.xx.
(emléktábla)
MEGJEGYZÉS: Az emléktábla a Petőfi Sándor Művelődési Központ előcsarnokában található: A KÖZMŰVELŐDÉSÉRT / A KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM, / AZ ORSZÁGOS KÖZMŰVELŐDÉSI TANÁCS, / AZ ÁLLAMI IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG, / A BÉKÉS MEGYEI TANÁCS, / A MEZŐBERÉNYI NAGYKÖZSÉGI TANÁCS, / A MEZŐBERÉNYI ÜZEMEK, SZÖVETKEZETEK, / INTÉZMÉNYEK, / ÉS A NAGYKÖZSÉG LAKOSSÁGÁNAK / ANYAGI TÁMOGATÁSÁVAL ÉPÜLT. / 1978
5674
Adatlap típusa: Alkotás
Alkotás: A magyar - csehszlovák lakosságcsere 60. évfordulójára emlékező emléktábla, Kitelepítettek emléktáblája
Időpont(ok): 2007.08.20.
(emléktábla)
MEGJEGYZÉS: Az emléktáblát a katolikus templom Fő út felőli homlokzatán helyezték el, a bejárattól balra. A mezőberényi Római Katolikus Egyházközség szervezésében, a magyar - csehszlovák lakosságcsere 60. évfordulójára emlékező emléktábla felirata a magyar és a mezőberényi címer alatt: "MAGYARNAK LENNI: NAGY, S SZENT AKARAT / MELY ITT RESZKET A KÁRPÁTOK ALATT. / HA KÜSZKÖDŐN, HA SZENVEDŐN, HA SÍRVA: / VISELNI SORSUNK, AHOGY MEG VAN ÍRVA." / (SAJÓ SÁNDOR: MAGYARNAK LENNI) / A MAGYAR - CSEHSZLOVÁK LAKOSSÁGCSERE / 60. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZVE / HÁLÁT ADUNK AZ ISTENI GONDVISELÉSNEK, / HOGY KÖZEL KÉTSZÁZ, / SZÜLŐFÖLDJÉRŐL KITELEPÍTETT FELVIDÉKI MAGYAR CSALÁD / OTTHONRA TALÁLT VÁROSUNKBAN. / 2007 SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPÉN / AZ EMLÉKTÁBLA A MEZŐBERÉNYI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, / MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KÉSZÜLT. A tábla jobb szélén, függőleges oszlopban vannak felsorolva mindazok a települések, amelyekről Mezőberénybe telepítettek: 1947. JÚNIUS 13. - / 1948. DECEMBER 14. / GÚTA / CSATA / MEGYERCS / NAGYMEGYER / KISMÁCSÉD / BAJKA / CSARNAHÓ / GARAMMIKOLA / KOMÁROM / NAGYKÁLNA / UDVARD / VÁGFARKASD / KIRÁLYHELMEC / LOSONC / NAGYGÉRES / TALLÓS / GYIVA, KARVA.

Az emléktáblát Gúta és Mezőberény polgármesterei, Horváth Árpád és Cservenák Pál Miklós avatták fel, az istentiszteleten jelenlévő lelkészek Dr. Marosi Endre apátplébános, Szabó Klára református, Lázárné Skorka Katalin és Feyér Sándor evangélikus lelkész megszentelték, megáldották.
13069
Adatlap típusa: Alkotás
Alkotás: A világháborúban elesett iparos hősi halottainknak
Időpont(ok): 1929. július 14.
(emléktábla)
MEGJEGYZÉS: Az Iparosok az Ipartestület épülete (Fő út 14. sz.) bejáratának a falába helyezték el 1929. nyarán a világháborúban hősi halált halt mezőberényi iparosok emléktábláját.
Forrás: Bonyhai Mihály: Mezőberény monográfiája, 1933-34.

Az emléktáblán felsorolt iparosok nevei:
Bagi András
Baltha Sámuel
Bobály András
Borgula János
Csipes József
Gulyás Lajos
Hoffmann Ádám
Kelemen Mihály
Krcsmarik Sámuel
Mazán Pál
Makai Mihály
Maléth Ádám
Münich Péter
Nagy Sándor
Oczot Pál
Piltz Márton
Piltz Mihály
Plavecz János
Rück József
Salkovics Sámuel
Schäffer Márton
Simon András
Stefanovits Lajos
Szalai Imre
Szrenkányi Dániel
Szrenkányi Pál
Vietorisz János
Winter József
Schidt György
Balog Bertalan
Bartolf Márton
Bereczki Sándor
Boldis Mihály
Boldis Pál
Botyánszki János
Bracsok János
Braun Márton
Brücher Márton
Dombi András
Dombi Sándor
Gyebnár Pál
Hay Márton
Jakab János
Henzel János
Hurta Dániel
Janovics János
Kiss Lajos
Klein Ádám
Krcsmarik Lajos
Kriszt Péter
Kulich Béla
Maasz Ádám
Marek János
Pilisi Mihály
Plavecz Pál
Plavecz Pál
Schupkégel Mihály
Stefán András
Stefán Márton
Szabó Lajos
Szalai Lajos
Szénási Márton
Uhrin András
Uhrin János
Vida Pál
Vogel József
Wagner Márton
Weigert Márton
Winter József
Ecsedi Lajos
839
Adatlap típusa: Alkotás
Alkotás: Adorján György
Időpont(ok): 2003.12.xx.
(emléktábla)
MEGJEGYZÉS: A 2003 karácsonyán állított emléktábla a Jeszenszky u. 21. sz. alatti épület utcai homlokzatán található. Felirata: EBBEN AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT / ADORJÁN GYÖRGY / KÁNTORTANÍTÓ / 1896-1976 / SZERETETT EGYHÁZÁT, ORGONÁJÁT / 60 ÉVEN ÁT SZOLGÁLTA. / EMLÉKÜL ÁLLÍTTATTA: / A II. KERÜLETI EV. EGYHÁZKÖZSÉG
5648
Adatlap típusa: Alkotás
Alkotás: Árpád u. 12. szám alatti lakóház
(épület, lakóépület, helyi védettség alatt álló egyedi érték, épített örökség helyi értékeinek védelme)
MEGJEGYZÉS: Az Árpád u. 12. szám alatti lakóház helyi védettség alatt álló egyedi érték, helyrajzi száma: 1113/1. "Tulajdonképpen egy régebbi főépület keresztépületének épült, háttal az utcára. Északi oromzatán meglehetősen ép, a múlt század második felében épült téglaoromzatú épületekre jellemző vakolat dísz." B/3 típus: boltíves felsőkapu. Az épület évszámozott: 1881. (Hentz Lajos: Mezőberényi házak).
< >
 
 

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára


Cím:
5650 Mezőberény, Fő út 4.
Tel: (66) 515-558
Fax: (66) 515-560
E-mail: konyvtar@mezobereny.hu
Könyvtárközi kölcsönzés: konyvtar@mezobereny.hu

Új Széchenyi terv Magyarország megújul Közreműködő szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség