2019. április 24., szerda,  György
 
 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára
A A A

Cím: 5650 Mezőberény, Fő út 4.
Tel: (66) 515-558
Fax: (66) 515-560
E-mail: konyvtar@mezobereny.hu

 
   
 

Helyismereti adatbázis keresőfelülete

Helyismereti adatbázis kereső
10861
Adatlap típusa: Sajtó
/ Fesetőné Sipos Judit == Mezőberényi Hírmondó, 2015.05
T.: határozatok; képviselő testület; önkormányzat; 2015.Március 31 - 2015. április 30.; Siklósi István; Bőtsch Ádám ; pályázat; Barna Gézáné; Varga Gábor; szép korúak köszöntése; Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény; képzés; Mezőberényi Általános Iskola; Evangélikus Egyház; Református Egyház; Dankó Béla; minden gyereknek egy fát; Csepreghy Nándor; európa unios fejlesztés; Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK); épület átadás; Diákönkormányzat; Német Nemzetiségű Önkormányzat; Mezőberényi Szlovákok Szervezete; Wagner Márton; Rau Mihály; Német Hagyományápoló Egyesület ; Cservenák János; Borgula Györgyné; Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat; három nyelvű tábla; OPSKK; Könyvtár; Múzeum; Nefelejcs Tagóvoda; kick-box.

Március 31-én köszönőlevél érkezett Bőtsch Ádám vállalkozótól, akinek az önkormányzat 2014 decemberében adott visszatérítendő támogatást az általa elnyert pályázat előfinanszírozásához. Levelében leírta, hogy nagy segítséget jelentett számára a támogatás, és azt is közölte, hogy a támogatást visszafizette az önkormányzat számlájára.
Siklósi István polgármester március 31-én otthonában köszöntötte Barna Gézáné Zsuzsika nénit, április 21-én pedig Varga Gábor bácsit 90. születésnapja alkalmából. A szokásoknak megfelelően a köszöntés alkalmából átadta az ünnepelteknek az Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és az önkormányzat ajándék- csomagját. Ezúton is jó egészséget és további békés, boldog éveket kívánunk Zsuzsika néninek és Gábor bácsinak.
Április 13-án tanfolyami képzésről történt tájékoztatás és jelentkeztetés; a képzést az Országos Roma Önkormányzat támoga- tásával szervezik. Ahhoz, hogy ez megva- lósulhasson, nagyon sokat tett Burai Éva a helyi roma nemzetiségi önkormányzat tagja. Április 13-án küldte meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a leveleit, amelyben véleményezésre kérték a képviselő-testületet a Petőfi utca 17-19. sz. épület és a benne található ingóságok átadásáról. Korábbról voltak információk az Evangélikus Egyház iskolaindítási, pon- tosabban a gimnázium 1-8. évfolyammal való bővítési szándékáról, melyhez a véle- ményezés tárgyát képező ingatlant szeretnék használni. Azonban legnagyobb meglepetésre a másik levélben a Református Egyház épület- átvételi szándékának véleményezése szere- pelt, amiről semmilyen előzetes infor- mációkkal nem bírt az önkormányzat. Tehát is fogadó órát tart.véleményezési jog illeti meg.Szintén április 15-én rendkívüli testületi Április 22-én Siklósi István polgármester ülés keretében véleményezte Mezőberény megbeszélést folytatott Wagner Mártonnal a Város Önkormányzati Képviselő-testülete m e z ő b e r é n y i N é m e t N e m z e t i s é g i a KLIK kérésére az épületátadás kérdését. Önkormányzat elnökével, Rau Mihállyal a Igazából nem véleményezésre került sor, Német Hagyományápoló Egyesület hanem az alábbi nyilatkozat került vezetőségi tagjával, valamint Cservenák megfogalmazásra:Jánossal,a Mezőberényi Szlovák
1.Az önkormányzat az ingatlan és az Nemzetiségi Önkormányzat elnökével és épületben lévő ingóságok tekintetében Borgula Györgynével a Mezőberényi jelenleg nincs döntéshozó helyzetben. Szlovákok Szervezetének elnökével a Érvényes, határozatlan idejű HASZNÁLATI háromnyelvű táblák kihelyezéséről. A S Z E R Z Ő D É S e v a n a K l e b e l s b e rg megbeszélés eredményeként megállapodtak, Intézményfenntartó Központtal (KLIK, a hogy a város háromnemzetiségű voltát szerződésben KIK-ként jelölve) 2013. január gesztusértékűen képviselő táblákon a magyar 29-i aláírási dátummal, s az a szerződés nyelvű szövegek a következők lesznek: felmondásáról nem, csak megszűnéséről Városháza, Művelődési Ház, Könyvtár, rendelkezik annak 30. pontjában. Ennek Múzeum. A megnevezéseket 2015. április 30- értelmében az önkormányzat csak akkor i g a k é t n e m z e t i s é g n y e l v é n i s rendelkezhet az ingatlan és az ingóságok megfogalmazzák. A Nefelejcs Tagóvodára felett, ha "az állami köznevelési feladat magyar és szlovák nyelvű felirat kerül. A ellátása a körülírt ingatlanban megszűnik". táblák nagyságát a szöveghez igazítva
2. A két egyház szándéknyilatkozatáról egy 100x50cm-es méretben, anyagát a városháza időben küldött értesítést a KLIK, de a szándék falán található közterület nevét jelző táblával mögötti részleteket nem ismerjük. A azonos minőségben határozták meg. A szándéknyilatkozatot tartalmazó egyházi betűtípusokat a nemzetiségek képviselői a levelek másolatát sem az egyházak, sem a fentebb már említett dátumig adják meg. A KLIK nem küldte meg az önkormányzat költségviselést három egyenlő részben részére. 2014-ben az Evangélikus Egyházzal e vállalják a felek.
témában folytatott egyeztetések alapján Nagyszerű hírek érkeztek a kick-box feltételezzük, hogy 2015-ben is az akkor diákolimpia országos döntőjéről. Jól ismertetett elvek mentén kívánna iskolát szerepeltek a mezőberényi általános iskola indítani Mezőberényben. A Református fiataljai. Eredményeik: Light-contact. Kadet Egyház elképzeléseinek részleteiről 1 korosztály. 32 kg: 2. Hajdu Roland 37 kg: 3. semmilyen hivatalos információval nem Solymosi Norbert; 65 kg: 3. Halász Enikő; bírunk. Kadet 2 kcs. Lányok. 65 kg: 3. Halász Enikő,
3.Az önkormányzat 164/2014.(IV.28.) sz. Point Fighting. Gyermek kcs. Fiúk. 25 kg: 3. határozatában - a szülők körében végzett Guti Sándor.
anonim kérdőíves felmérés eredményének A versenyzőknek és felkészítőiknek ismeretében - kinyilvánította, hogy "elvben gratulálunk az eredményekhez. támogathatónak tartja egy egyházi iskola indítását a városban." Ezt a nyilatkozatát

 
 

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára


Cím:
5650 Mezőberény, Fő út 4.
Tel: (66) 515-558
Fax: (66) 515-560
E-mail: konyvtar@mezobereny.hu
Könyvtárközi kölcsönzés: konyvtar@mezobereny.hu

Új Széchenyi terv Magyarország megújul Közreműködő szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség