Könyvtár
2020. július 02.
Móricz születésnapja

A gyermekkor a legtöbb ember emlékezetében a gondtalanság boldog korszakaként jelenik meg. A néhol fájdalmas emlékek az idő múltával többnyire megszépülnek. "Énnekem Csécse marad a tündérsziget, ahová mindig visszavágytam, ahová mindig úgy tér vissza az emlékezet szárnyán a lelkem, mint a boldogság és a béke kedves szigetére."

 „Mintha csak azért lettem volna íróvá, hogy megmutassam azokat a sebeket, amelyeket hétéves koromtól tízéves korig Pthrügyön (Prügyön) át kellett élnem.”

Apja napszámosnak szegődött el, hogy felesége kérésére gyermekeit kitaníttathassa. Móricz a debreceni és sárospataki diákéveinek a Légy jó mindhalálig című regényében állított emléket. Egyetemi évei alatt a pesti bölcsészkaron több írótársához hasonlóan ő is részt vett Négyesy László stílusgyakorlatain, de tanulmányait nem fejezte be. 1903-ban a budapesti Újság című lap gyermekrovatának szerkesztője lett. 1908-ban, a Nyugatban jelent meg a Hét krajcár című novellája. A történetet a krajcárokat keresgélő anyáról és fiáról szól. Az utolsó, hiányzó pénzdarabbal egy koldus ajándékozza meg őket. E novella hozta meg a hírnevet Móricz számára, aki később így vallott írói pályája kezdetéről:

Igen késő volt, huszonnyolc éves korom után, mikor rájöttem, hogy voltaképpen csak azt lehet leírni, ami fáj. Ami megsebzi az embert.

Az 1908-ban írt Judith és Eszter című novellája is gyermekkori tapasztalatait mutatja be. Móricz e művében a Hét krajcárhoz hasonlóan az emberi szolidaritás kérdését állította középpontba. Az 1909-ben írt Tragédia című novella a paraszti élet rideg valóságát írja le.

Az első világháborúban Móricz haditudósító volt. Az 1916-ban írt Szegény emberek című novellájában a paraszti nyomor ábrázolása mellett a háború lélekromboló hatását is bemutatja. Móricz talán legmegdöbbentőbb, a civilizációtól elzárt emberek életéről szóló műve az 1931-ben megjelent Barbárok című elbeszélés. Mintha az író gyermekkori szenvedéseiből leszűrt tapasztalata térne itt vissza:

„Nem érdemes emberek között élni, mert az ember szelídíthetetlen vadállat.”

Elbeszéléseiben illúzióktól mentesen mutatta be a korabeli magyar társadalom legszegényebb rétegének életét.

Móricz Zsigmond 141 éve, 1987. július 2-án született Tiszacsécsén.