Könyvtár

Helyismereti adatbázis kereső

9945
Adatlap típusa: Személy
Józsa Károly
(Mezőberény, 1876.. - Montenegrói harctér, 1915.11.02.)ev. ref. földmíves
H.: Sinka Sára. É.: I. világháborús hősi halottunk
Magyar királyi 4. honvéd gyalogezred, népfölkelő
Elesett, Montenegrói harctér.