Könyvtár

Helyismereti adatbázis kereső

9762
Adatlap típusa: Személy
Bereczki Elek
(Mezőberény, 1893.. - Moroviez, 1915.01.27.)ev. ref. földmíves
Sz.: Bereczki András, Józsa Zsuzsánna. É.: I. világháborús hősi halottunk
Cs.és kir. 101. gy.ezred, gyalogos
Elesett, Morovicz.