Könyvtár

Helyismereti adatbázis kereső

139
Adatlap típusa: Személy
Hentz Lajos
(Köröstarcsa, 1914.09.04. - Békéscsaba, 1990.07.13.)tanár
T.: Az elemi iskolát Köröstarcsán végezte, majd miután Mezőberénybe költözött a család, itt járt polgári iskolába. A nagykőrösi református tanítóképzőben szerzett népiskolai tanítói oklevelet. É.: 1935-ben kezdte tanítói pályáját, rövid ideig Csárdaszálláson, majd Hódmezővásárhelyen (a hatablaki tanyasi iskolában 1939-ig) tanított. 1939-ben egy dunántúli településre, Lábatlanra került. 16 évet töltött ebben a faluban. Itt kezdett el először néprajzi kutatással foglalkozni, s lábatlani tartózkodása idején végezte el a budapesti Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán a magyar-történelem szakot. A főiskola befejezése után 1955-ben jött vissza Mezőberénybe, ahol az 1. Sz. Általános Iskolában helyezkedett el. 1962-től nyugdíjazásáig, 1977-ig igazgatóhelyettesként s szaktárgyai tanáraként tevékenykedett. Az általa létrehozott magángyűjtemény és a vezetésével összegyűjtött városi gyűjtemény alapozta meg az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény anyagát. Az 1970-es években jelentek meg néprajzi írásai, dolgozatai. Munkásságát a város mellett a muzeológus szakma is elismerte. F.: Hentz Lajos: Mesélek az életemről. In Tanítók II. Honismereti tábor gyűjtése, 1988.; Mezőberényi almanach (Mezőberény, 2007, összeáll. és szerk. Pallagi Mária) Kitüntetések: Szocialista Kultúráért (1985), Kiváló Társadalmi Munkáért, Kiváló Társadalmi Munkáért Emlékplakett (Békés megye), Sebestyén Gyula Emlékérem, Pro Urbe kitüntetés (Mezőberény) (1990)
Művek, eredmények: Népi építkezés Mezőberényben. In: Mezőberény története. II. Mb., 1973.; Népviselet. In: Mezőberény története. II. Mb., 1973.; Szűcsmesterség Mezőberényben. Bcs., 1980.
Irodalom: Mezőberényi Hírmondó, 2000. júl.
Szerepel az Életrajzi lexikonban.
Lásd még.:

- 250 éves Mezőberény c. kiállítás ünnepélyes megnyitása (Esemény)
- A tanár és múzeumalapító c. kiállítás megnyitója (Esemény)
- Helytörténeti és honismereti bemutató megnyitása (Esemény)
- Könyvbemutató, Berényi Napok rendezvénysorozat (Esemény)
- Múzeumi Esték - mezőberényi centenáriumok (Esemény)
- Országos Protestáns Napok (Esemény)
- Emléktábla Hentz Lajosnak (Alkotás)
- Mátyás király u . 36. sz. alatti lakóház (Alkotás)
- Árpád u. 12. szám alatti lakóház (Alkotás)